Darmowa dostawa powyżej 200 zł

Szybkie linki

Masz pytania?

Zadzwoń do nas: 572-822-948

Regulamin

1.
Sklep Szalony.pl jest prowadzony przez firmę:

Szalony sp. z o.o., skwer Kościuszki 17-19 C, 81-370 Gdynia,
NIP: 586-234-87-55, REGON: 384421907

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2.
Kupującym może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3.
Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę.

4.
Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5.
Realizacja zamówień następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

6.
Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego
co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za obraniem (płatnego przy odbiorze).

7.
Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

8.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.

9.
Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

10.
Wszystkie ceny widoczne w koszyku wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

13.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

14.

W przypadku braku towaru zamówienie zostanie anulowane a klient poinformowany o zaistniałem sytuacji. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia.

15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

16.
Kupujący ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w sklepie Szalony.pl (zarówno internetowym jak i stacjonarnym) na terenie Polski w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru. Kupujący nie musi podawać przyczyny zwrotu. Zwrot rozliczony zostanie w sposób taki sam jaki kupujący użył podczas zakupu towaru. Zwracany towar nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie. Towar musi być wolny od wad fizycznych. Towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Koszty związane z wysyłką towaru podczas jego zwrotu ponosi kupujący.

17.
W przypadku, kiedy klient zamówi produkty z opcją płatności “Przy odbiorze” towar będzie odłożony przez 14 dni kalendarzowych. Po tym czasu towar przywracamy do ponownej sprzedaży.

18. 
W przypadku, kiedy klient zamówi przez stronę balony napełniane helem, z opcją płatności “Przy odbiorze” towar napełnimy przy kliencie. Nie wysyłamy w kartonach balonów napełnionych helem.

19. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro.
BLIK.

Reklamacje

18. Wszelkie reklamacje należy kierować do nas drogą elektroniczną: biuro@szalony.pl lub listowną na adres:

Sklep Szalony.pl

ul. Skwer Kościuszki 17-19c, 81-370 Gdynia.

Zgłoszenie reklamacji powinna zawierać:

1) PARAGON lub FAKTURĘ

2) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,

3) powód składanej reklamacji

4) numer konta wraz z pełnymi danymi, które umożliwią Sprzedającemu zwrot kosztów zakupu towaru.
W razie dodatkowych pytań sklep Szalony.pl zwróci się do osoby składającej reklamacje w celu jej uzupełnienia. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji i poinformować składającego reklamację: listem poleconym, drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji lub o przyczynach jej nieuwzględnienia.

 

5) W przypadku balonów z helem reklamacje uwzględniane są WYŁĄCZNIE tego samego dnia, w którym balon został napełniony i wydany Klientowi.

6) Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas napełniania helem balona przyniesionego przez Klienta.

Ikony zostały pobrane ze strony: Freepik, Flaticon.com

 

 

R. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
R.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.
R.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
R.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.
R.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
R.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
R.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
R.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.